مربیان کافه منچینگ

در این جا شما می‌توانید کوچ، منتور و یا مشاور مورد نظر خود را انتخاب و از وی درخواست جلسه کنید

محمدحسین ربیعی
احسان نوری
سید امیرحسین میردامادیان
احمدرضا پورخانی
سوگل ثابت فر
آیدین پرنیا
اسکرول به بالا