درباره کافه منچینگ

ما در کافه منچینگ در کنار شما هستیم تا بهترین نسخه از خود و کسب و کارتان را کشف کنید. با کمک منتور و کوچ کسب و کار می توانید کسب و کارتان را در مسیر درست هدایت کرده و چالش های پیش رو را شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کنید.

کافه منچینگ

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made. This paragraph is also for those who are looking out for a reliable co-working space. You can use a few enticing words and flaunt your capabilities that will attract future clients and encourage them to hire you right away. List down your expertise and experience to prove you are the best.

تیم ما

در زمینه‌های مختلف مرتبط با کسب و کار از مشورت با مشاوران متخصص و منتورهای باتجربه کافه منچینگ بر حسب نیاز خود در راستای افزایش دانش و اگهی خود، بهره ببرید.

محمد حسین ربیعی

Founder

احسان نوری

Manager

امیرحسین میردامادیان

Receptionist

Space to make your
greatest impact.

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

People Who Love Our Place

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.