کافه منچینگ مکانی است برای استفاده هدف‌مند از خدمات مشورتی مبتنی بر کوچینگ کسب و کار و منتورینگ. کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند با مراجعه به کافه منچینگ در قالب برگزاری جلسه‌های هفتگی، پس از مشخص شدن مسأله و خواسته اصلی، بر اساس توان‌مندی‌های تیم مسیر حرکت به سمت هدف را شناسایی و تعیین کنند.

Slider

جلسات کوچینگ بزرگترین کمکی که به من کرده اینه که امکان‌های مختلفی که در حل مسائل وجود داشت رو برام روشن می‌کنه و این بهم شهامت مواجه با مسائل رو می‌ده. ضمن اینکه باعث شده نقش خودم رو توی مسائل و اتفاقات بسیار پررنگ‌تر از قبل ببینم و در نتیجه آگاهانه‌تر و با برنامه‌تر پیش برم.

جلسات منچینگ باعث شد به خودم جرات فکر کردن روبرو شدن با واقعیت ها رو پیدا کنم و اینکه به خودم اعتماد داشته باشم از اینکه نشه نترسم ذهنم و متمرکز کنم. این جلسات باعث شد تا بدونم به کجا می خوام برسم و اینکه تغییر رو از خودم شروع کنم.